Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TRA CỨU WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
CON SỐ ẤN TƯỢNG
2,97
tỷ USD
Doanh số ước tính thu từ TMĐT B2C năm 2014, chiếm 2,12% tổng mức bán lẻ hàng hóa cả nước.