Skip Ribbon Commands
Skip to main content
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Cơ quan ban hành: Loại văn bản:
Lĩnh vực: Ngày ban hành:
Danh sách văn bản
STTMã sốTên văn bảnNgày ban hànhTình trạng
120/2017/TT-BTTTT Thông tư Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc 12/09/2017Còn hiệu lực
205/2016/TT-BCT Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương 06/06/2016Còn hiệu lực
336a/NQ-CP Nghị quyết về Chính phủ điện tử 14/10/2015Còn hiệu lực
410887/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch cung cấp dich vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương năm 2015 28/11/2014Còn hiệu lực
525/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao 07/04/2014Còn hiệu lực
6174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện 13/11/2013Còn hiệu lực
772/2013/NĐ-CP Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 15/07/2013Còn hiệu lực
87082/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương 22/11/2012Còn hiệu lực
94030/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương 16/07/2012Còn hiệu lực
1009/2011/TT-BCT Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương 30/03/2011Còn hiệu lực
113916/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2015 23/07/2010Còn hiệu lực
12102/2009/NĐ-CP Nghị định số 102⁄2009⁄NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 11/06/2009Còn hiệu lực
1328/2009/NĐ-CP Nghị định 28⁄2009⁄NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet 20/03/2009Còn hiệu lực
1497/2008/NĐ-CP Nghị định số 97⁄2008⁄NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, xử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet 28/08/2008Còn hiệu lực
1590/2008/NĐ-CP Nghị định số 90⁄2008⁄NĐ-CP của Chính phủ về chống thư rác 13/08/2008Còn hiệu lực
1606/2008/NĐ-CP Nghị định số 06⁄2008⁄NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại 16/01/2008Còn hiệu lực
1763/2007/NĐ-CP Nghị định số 63⁄2007⁄NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CNTT 04/10/2007Còn hiệu lực
1864/2007/NĐ-CP Nghị định số 64⁄2007⁄NĐ-CP của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước 04/10/2007Còn hiệu lực
1967/2006/QH11 Luật Công nghệ thông tin 29/06/2006Còn hiệu lực
Số lượng văn bản hiển thị trên trang là Trang / 1
LIÊN KẾT
  • Tu hao Viet
  • Viet Dragon Fruit
  • Ecomviet
  • eKip
  • Vietnam export
  • Vncharm