Skip Ribbon Commands
Skip to main content
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Cơ quan ban hành: Loại văn bản:
Lĩnh vực: Ngày ban hành:
Danh sách văn bản
STTMã sốTên văn bảnNgày ban hànhTình trạng
159/2015/TT-BCT Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động 31/12/2015Còn hiệu lực
2124/2015/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/11/2015Còn hiệu lực
307/2015/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển TMĐT quốc gia 02/03/2015Còn hiệu lực
447/2014/TT-BCT Thông tư quy định về Quản lý website thương mại điện tử 05/12/2014Còn hiệu lực
5689/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020 11/05/2014Còn hiệu lực
6185/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 15/11/2013Còn hiệu lực
712/2013/TT-BCT Thông tư quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử 20/06/2013Còn hiệu lực
809/2008/TT-BCT Thông tư số 09⁄2008⁄TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn Nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử 16/05/2013Còn hiệu lực
952/2013/NĐ-CP Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử 16/05/2013Còn hiệu lực
10DT/2013/TT-BCT Dự thảo Thông tư quy định cụ thể trình tự, thủ tục thông báo, đăng ký website TMĐT, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm và công bố thông tin trên Cổng thông tin về Quản lý hoạt động TMĐT 17/04/2013Còn hiệu lực
11669/QD-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của CụcTMĐT và CNTT 29/01/2013Còn hiệu lực
12DT/2012/NĐ-CP Dự thảo 2 - Nghị định về thương mại điện tử 23/07/2012Còn hiệu lực
13106/2011/NĐ-CP Nghị định số 106⁄2011⁄NĐ-CP của Chính phủ ban hành về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26⁄2007⁄NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 23/11/2011Còn hiệu lực
14984/QĐ-UBND Quyết định về việc Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2015 29/06/2011Còn hiệu lực
15520/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2015 28/02/2011Còn hiệu lực
1646/2010/TT-BCT Thông tư số 46⁄2010⁄TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. 31/12/2010Còn hiệu lực
1751/2010/NĐ-CP Nghị định số 51⁄2010⁄NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 14/05/2010Còn hiệu lực
Số lượng văn bản hiển thị trên trang là Trang / 1
LIÊN KẾT
  • Tu hao Viet
  • Viet Dragon Fruit
  • Ecomviet
  • eKip
  • Vietnam export
  • Vncharm