Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Sáng 23/01/2018, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đã tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Đại diện Lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc Bộ cũng đã đến tham dự như: Vụ Kế hoạch, Vụ Thị trường trong nước, Văn phòng Bộ, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý thị trường.

Sáng 23/01/2018, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đã tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại diện Lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc Bộ cũng đã đến tham dự như: Vụ Kế hoạch, Vụ Thị trường trong nước, Văn phòng Bộ, Vụ Tài chính và đổi mới doanh nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý thị trường.


 Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về thương mại điện tử

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đặng Hoàng Hải – Cục trưởng Cục TMĐT và KTS cho rằng, TMĐT đã thực sự trở thành một trong những trụ cột chính trong việc phát triển kinh tế cho các quốc gia và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Sự phát triển của nền kinh tế số trong bối cảnh ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội song cũng đặt ra không ít thách thức.Với vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về TMĐT, năm 2017, Cục TMĐT và KTS đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ được đặt ra.

 
Cục trưởng Cục TMĐT và KTS Đặng Hoàng Hải báo cáo tại Hội nghị

Về TMĐT, năm 2017, Cục đã thực hiện tốt trách nhiệm là đầu mối xây dựng chính sách, pháp luật về TMĐT; là cơ quan trực tiếp quản lý thủ tục thông báo, đăng ký website và các ứng dụng TMĐT trên nền tảng di động, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TMĐT.

Cục cũng triển khai thành công các chương trình TMĐT trong năm như Ngày hội mua sắm trực tuyến Online Friday 2017, các đề án thuộc Chương trình phát triển TMĐT quốc gia, vận hành hệ thống thanh toán TMĐT quốc gia Keypay, triển khai Chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Lĩnh vực hợp tác quốc tế về TMĐT và KTS cũng được Cục chú trọng.Năm 2017, Cục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế cả về TMĐT, KTS trong APEC và trong khu vực; chủ trì xây dựng các Bản ghi nhớ hợp tác về TMĐT giữa Việt Nam với Trung Quốc và với Đài Bắc.

Các hoạt động thống kê, tuyên truyền, phổ biến về TMĐT cũng được Cục tiếp tục duy trì và phát triển, với việc tổ chức thành công các hội thảo, hội nghị về TMĐT như Diễn đàn CMCN 4.0, các hội nghị, tập huấn về TMĐT và KTS tại các địa phương, triển khai các hoạt động thống kê TMĐT, xuất bản các ấn phẩm và chuyên trang điện tử nhằm tăng cường tuyên truyền phổ biến về TMĐT.

Về triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và phát triển Chính phủ điện tử, Cục đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thực hiện triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử tại Cơ quan Bộ. Đồng thời, Cục là đầu mối triển khai DVCTT tại Bộ, triển khai các Quyết định 1659/QĐ-BCT về Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương năm 2017, Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

Cục là đơn vị vận hành và đảm bảo cho hoạt động của Cổng DVCTT Bộ Công Thương, và là đơn vị đại diện cho Bộ Công Thương tham gia vào Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. 

Là những người tiên phong trong lĩnh vực TMĐT và KTS ngành Công thương

 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, với sự thay đổi cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhận định, Cục TMĐT và KTS có chức năng nhiệm vụ mới rộng hơn, đồng nghĩa với khối lượng công việc và trách nhiệm nặng nề hơn, Cục sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn hơn. 

Bộ trưởng đã yêu cầu Cục TMĐT và KTS cầnrà soát việc phối hợp công tác với các đơn vị thuộc Bộ, và ngược lại, các đơn vị cũng cần kiểm tra và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Cục TMĐT và KTS trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhằm ứng dụng sâu rộng hơn nữa TMĐT, KTS vào các lĩnh vực như xuất nhập khẩu hay xúc tiến thương mại, giúp đổi mới cách thực hiện theo lối mòn như các đơn vị vẫn thực hiện hằng năm, đồng thời tạo nhiều thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Bộ trưởng khẳng định, dư địa để phát triển TMĐT, KTStrong các lĩnh vực này là rất lớn.

Bộ trưởng đánh giá, 24,6% là con số tăng trưởng ấn tượng của Cục TMĐT và KTS trong năm 2017. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, cần có sự tăng trưởng cụ thể, tích cực hơn trong lĩnh vực TMĐT ở một số ngành, hàng hay tại các trung tâm thương mại… tăng cường ứng dụng TMĐT hơn nữa trong cuộc sống.

Để thực hiện thành công những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá, con người là một trong những nhân tố quyết định. Bộ trưởng yêu cầu Cục TMĐT và KTS phải tăng cường kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới. Bộ trưởng yêu cầu các cán bộ công chức đang công tác tại Cục TMĐT và KTS phải có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc cao hơn nữa để tăng cường sự phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, xây dựng một môi trường năng động, thuận lợi cho sự phát triển của TMĐT trong các năm tiếp theo, nhằm đạt được các mục tiêu đã được đặt ra trong Quyết định 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm thực hiện đúng chủ trương Chính phủ kiến tạo của Chính phủ.

Bộ trưởng yêu cầu Cục TMĐT và KTS phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để trong tháng 3 tới đây, Bộ Công Thương sẽ ký kết Thoả thuận hợp tác với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông… nhằm thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử, các dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Chính phủ kiến tạo, ứng dụng thành quả  của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Bộ trưởng chúc mừng kết quả của tập thể cán bộ Cục TMĐT và KTS và bày tỏ niềm tin, trong năm 2018, với đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, nhiệt huyết, phát huy sức mạnh của tập thể đoàn kết, Cục sẽ hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, kế hoạch đề ra.

 
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chúc mừng Cục trưởng Đặng Hoàng Hải 

Bộ trưởng cùng đại diện Lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc Bộ cùng chúc mừng tập thể lãnh đạo Cục TMĐT và KTS

Mục tiêu, nhiệm vụ lớn cho 2018


Cục trưởng Cục TMĐT và KTS Đặng Hoàng Hải xác định, năm 2018 là một năm bản lề. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, tập thể Lãnh đạo và cán bộ Cục TMĐT và KTS thống nhất 9 nhiệm vụ lớn cho 2018:

(i) Về hoạt động nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính sách cho TMĐT và KTS: Xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm thực thi Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử và đề xuất khung chính sách, pháp luật cho TMĐT và KTS trong giai đoạn tới;

(ii) Về thực thi pháp luật và xử lý vi phạm: Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về TMĐT, tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động TMĐT; Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong hoạt động chống gian lận thương mại trên môi trường trực tuyến;

(iii) Về phát triển hạ tầng cho TMĐT và KTS: Tiếp tục hoàn thiện và mở rộng chức năng của Hệ thống thanh toán TMĐT quốc gia Keypay; Mở rộng phạm vi áp dụng của Chương trình Một thẻ quốc gia để hỗ trợ các doanh nghiệp; Nghiên cứu, xây dựng mô hình logistics kết nối sản xuất, kinh doanh; Hợp tác với Viettel Post xây dựng hạ tầng chuyển phát trên nền tảng công nghệ cho thị trường TMĐT Việt Nam...;

(iv) Về triển khai Chương trình phát triển TMĐT và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT: Tiếp tục triển khai Chương trình phát triển TMĐT quốc gia năm 2018, hỗ trợ các địa phương xây dựng và thực hiện các đề án ứng dụng và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT; Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các website, cơ sở dữ liệu phục vụ doanh nghiệp; Tổ chức Ngày mua sắm trực tuyến – Online Friday 2018...;

(v) Về hoạt động thống kê, tuyên truyền, phổ biến TMĐT: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn đào tạo tại các địa phương về Công tác quản lý nhà nước về TMĐT và quy trình thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong TMĐT. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về TMĐT và KTS trên các phương tiện truyền thông; 

(vi) Về nghiên cứu khoa học: Đẩy mạnh triển khai công tác nghiên cứu KH và CN; nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong phát triển TMĐT và KTS trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0; 

(vii) Về hợp tác quốc tế: thúc đẩy hợp tác song phương và hợp tác đa phương về TMĐT và KTS với các quốc gia và nền kinh tế trên thế giới;

(viii) Về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường triển khai DVCTT:Tăng cường đẩy mạnh triển khai DVCTT ngành Công thương; triển khai đánh giá mức độ sử dụng và hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các DVCTT do Bộ triển khai; Hoàn thiện và phát triển Cơ chế một cửa; 

(ix) Về phát triển và ứng dụng CNTT trong ngành Công Thương: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ Công thương. 

Theo: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Số lượt đọc tin : 1381 - Gửi lúc : 29/01/2018 17:06:00


LIÊN KẾT
  • Tu hao Viet
  • Viet Dragon Fruit
  • Ecomviet
  • eKip
  • Vietnam export
  • Vncharm