Skip Ribbon Commands
Skip to main content

STT

Tên phòng ban/đơn vị

Liên hệ

LÃNH ĐẠO CỤC

1

Đặng Hoàng Hải

Cục trưởng 

 84.024.2220.5394

2

Lại Việt Anh

Phó Cục trưởng 

84.024.2220.5550

3

Nguyễn Thế Quang

Phó Cục trưởng

84.024.2220.1110

DANH BẠ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1

Văn phòng

84.024.2220.5396

2

Phòng Chính sách

84.024.2220.5401

3

Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử

84.024.2220.5512

4

Phòng Dịch vụ công và chính phủ điện tử

84.024.2220.5395

5

Phòng Nghiên cứu ứng dụng kinh tế số

84.024.2220.5399

6

Phòng Hợp tác quốc tế

84.024.2220.5486

7

Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử (ECOMVIET)

84.024.2220.5363

8

Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID)

84.024.2220.5392

LIÊN KẾT
  • Tu hao Viet
  • Viet Dragon Fruit
  • Ecomviet
  • eKip
  • Vietnam export
  • Vncharm